Tatuering > Färger

KLICKA DIG VIDARE I UNDER-MENYN TILL VÄNSTER Eternal Ink består huvudsakligen av organiska pigmentet, destillerat vatten, witch hazel, alkohol, och inte anses vara ett farligt ämne. Eternal Ink är ett vattenbaserat pigment. Förvara i en måttligt sval, torr plats och undvika frysning. Eternal Ink formuleras och tillverkas i enlighet med de senaste riktlinjer och rekommendationer för säkerhetsbestämmelser för tatuering bläck. LOT-nummer tillsammans med utgångsdatum och ingredienser garanterar kvalitet och säkerhetsegenskaper av Eternal Ink. 1. Fri från konserveringsmedel. 2. Fri från cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska ämnen. 3. I överensstämmelse med de aromatiska aminer och ämnen som kan frigöra farliga substanser. 4. Levereras i en medicinsk kvalite förseglad flaska med angiven utgångsdatum. 5. Flaskan är märkt med ett LOT-nummer som kan spåras. 6. Testad för tunga metall innehål. 7. Testad av behörig certifieringslaboratorium. 8. Vegan säkra: pigment innehåller inga animaliska biprodukter, och inte heller har använts för testning.