Permanent Makeup > Nålar

KLICKA VIDARE I UNDER-MENYN TILL VÄNSTER Permanent makeup nålar är en grupp av nålar som lådas fast till en nålstång och beskrivs med nål antal och konfiguration. ANTAL Nål antal är ett antal av nålar grupperade och lådda ihop. KONFIGURATION Sättet nålar grupperade och lådda ihop beskriver deras konfiguration. Olika konfigurationer i sin tur påverkar nål implanterings önster. De mest typiska konfigurationer är Runda, Flatta och Magnum. Rund konfiguration har två sub konfigurationer-Liner och Shader (Rund Liner eller Rund Shader) Hur nålarna placeras tillsammans avgör om det är en Liner eller Shader Liner: Nålar lådda med tippar nära varandra i en tät gruppering - producerar Liner konfiguration. Shader: Nålar lådda med liten mellanrum mellan tippar i en lös gruppering- producerar Shader konfigurationen. Flatt: Nålar lådda flatt och rak tillsammans i ett singel skikt , med liten utrymme mellan nålens tippar. Magnum: Magnum liknar Flata men med två skikt av nålar antingen staplade nära varandra eller överlappande. Det finns många olika tatuering nålar dessa dagar. Det bästa sättet att utvärdera och välja en rätt nål konfiguration är att testa varje nål och lära sig hur det fungerar just för dig. Det är upp till terapeuten att välja nålar hon eller han kommer att använda för en specifik applikation. Permanent makeup forfarande kräver rätt teknik , kunskap och erfarenhet . Här kommer vi att kortfattat repetera alla nåls användning. Val av nålens konfiguration för det särskilda förfarandet är mycket viktigt . Tekniker som infördes till PMU tatueringsteknik med traditionella nålar som har begränsad konfigurationskombinationer( jämfört vad PMU marknaden erbjuder idag ) ibland har det svårt att övergå till arbetet med nya tekniker som omfattar användningen av nya nål konfigurationer. Råden är att gå vidare och prova nya vägar också. De permanent makeup teknikerna som påbörjade sin karriär från Body Tatueringar har några fördelar, eftersom de redan har lärt sig brett utbud av de olika nål konfigurationer och dess egenskaper. Vi kunde se att vissa tekniker använder 1-punkt nål ör att utföra full lipp procedur... Poängen här är att inspirera er att ta reda på mer effektiva sätt att göra samma arbete . 1-PUNKT NÅL Många använder den för att utföra "hair stroke" teknik . Det är inga problem med det om de hade gjort detta för något period och för ett bra resultat. Annat nål konfiguration för detta ändamål är Flata eller Slope nålar. 1-punkt nål är bäst för att producera mycket fina, tunna kantlinjer( ögonbryn, ögonlock), för touch-ups korrigeringar. RUNDA NÅL KONFIGURATIONER Denna konfiguration kan användas för många ändamål. Vi vill bara påminna här att den mest effektiva användningen av dessa nålar når alla nålar i Round konfiguration penetrerar huden med lika djup. Detta kommer att uppnås när nålen placeras vid 90 grader vinkel till huden. Det finns två typer av dessa Runda nålar - när visst antal nålar grupperade nära varandra - Round Liner. De är bäst för intensiva linjer. Tjocklek av linjer avgör antal av nålar i en konfiguration( t.ex 5RL -fem nålar tätt grupperade i en rund konfiguration ) Och den andra typen är när nålar grupperas med lite utrymme mellan varandra - Round Shader . Dessa nålar är bra för att fylla små områder. (t.ex 5RS) Namn för Runda nålar kan vara lite olika hos olika tillverkare men principen är samma: Round Liner( tätare nålar )och Round Shader ( nålar med lite mellanrum ) MAGNUM NÅL KONFIGURATIONER Flat nål konfiguration i två rader. För alla Tattoo Artister denna konfiguration är välkänd för skuggning och fyllning användning. För att uppnå ett mjuk gradient eller solid fyllning är Magnum nålar är mycket bra att plocka upp. Mjuk eller solid effekt uppnås med hjälp av "cirkelrörelse fyllning " teknik . FLATA NÅLAR Horisontell nål konfiguration i en rad. Det är mest lämpliga nålar för "hair stroke" teknik ( i horisontellt läge). For Skuggning och fyllning används cirkel fyllningsteknik. I båda fall vinkel kan vare 90 eller 45 grader. Vi kunde nämna också Hand metod Flata nålar användning för att uppnå en mjuk Gradient effekt för ögonlock skugga, half-lips, kamouflage och mjuk basfärg för ögonbryn. SLOPE NÅLAR Underbara nålar för "hair stroke" ögonbryn teknik . Används vid en 45 graders vinkel endast i horisontell position och "gradvis lyft tekniken " från 45 till 90 grader för att uppnå mjuk slut av en hair stroke.